ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο εξάσκησης και επίλυσης ασκήσεων. Περιλαμβάνει :

  • Ασκήσεις του βιβλίου και ασκήσεις εκτός βιβλίου με διάδραση

  • Δυνατότητα βαθμολόγησης κάθε διαδραστικής άσκησης ώστε να αυτό - αξιολογείται ο μαθητής

  • Διαδραστικά Τεστ αξιολόγησης , με βαθμολογίες που αρχειοθετούνται στο σύστημα για τον έλεγχο της πορείας του μαθητή

  • Διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια γνώσεωνΔείγματα


Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Απρίλιος 2018, 10:06 μμ