ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ


Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ένα πολύ συχνό φαινόμενο, κυρίως σε παιδιά σχολικής ηλικία.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο γονιός είναι ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν σχέση με τη νοημοσύνη ή την αντίληψη ενός παιδιού. Αποτελούν μια ιδιαιτερότητα του εγκεφάλου ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών και την επικοινωνία της πληροφορίας..

Συχνά, οι γονείς αρνούμαστε να δούμε τη δυσκολία, όταν πιστεύουμε ότι το παιδί μας απλά δεν προσπαθεί αρκετά, δεν είναι συγκεντρωμένο ή είναι αδιάφορο αφού απλά κοιτάει το βιβλίο του ή την άσκηση χωρίς να κάνει τίποτα. Πολλές φορές όμως αυτό οφείλεται σε μαθησιακή δυσκολία.

ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 • Δυσκολίες γραπτού λόγου - Δυσλεξία.
  Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να αφορούν προβλήματα στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, προβλήματα ορθογραφίας και γενικότερα προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η περισσότερο γνωστή περίπτωση της δυσλεξίας (συχνά αναφέρεται και ως ειδική μαθησιακή δυσκολία).

 • Δυσκολίες λόγου και ομιλίας.
  Πρόκειται για δυσκολίες στην παραγωγή και κατανόηση του προφορικού λόγου. Τέτοιες μπορεί να αφορούν την παραγωγή ήχων (άρθρωση), τη μετατροπή ιδεών σε λόγο (έκφραση) ή την κατανόηση των λεγομένων του συνομιλητή.

 • Δυσκολίες μαθηματικού λόγου - Δυσαριθμησία.
  Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν δυσκολίες που στην αναγνώριση αριθμών και μαθηματικών συμβόλων, στην απομνημόνευση της προπαίδειας, στην κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Όπως και στην περίπτωση της προηγούμενης κατηγορίας (δυσκολίες γραπτού λόγου), πρόκειται για μορφές μαθησιακής δυσκολίας που, για προφανείς μάλλον λόγους, τις περισσότερες φορές ανιχνεύονται μετά την ένταξη του ατόμου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 • Άλλες δυσκολίες. 
  Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται δυσκολίες οι οποίες επηρεάζουν σαφώς τη διαδικασία της μάθησης και μπορούν να ενταχθούν κάτω από τον όρο "μαθησιακές δυσκολίες", χωρίς να εμπίπτουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Τέτοιες είναι οι οπτικοκινητικές διαταραχές.Ως γονείς, πολλές φορές νιώθουμε άβολα όταν συνειδητοποιούμε ότι το παιδί μας έχει μαθησιακές δυσκολίες. Ο ρόλος μας θα πρέπει όμως να είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού, παράλληλα με την εύρεση πρακτικών τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών.

Δεκάδες έρευνες παγκοσμίως έχουν δείξει ότι ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει χρήση λογισμικού, διαδικαστική υποστήριξη, παραγωγική διαδικασία, χρήση εικονιδίων, χρήση παραγλωσσικών σημείων και διαγραμμάτων, και παροχή οδηγιών σε ατομική βάση, βοηθά πολύ τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Πώς μας βοηθάει το MyStudyNet στις μαθησιακές δυσκολίες ;

Το MyStudyNet αποτελεί το πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό σύστημα μελέτης. Ο συνδυασμός εικόνας, κίνησης και ήχου σε κάθε παρουσίαση του μαθήματος δίνει την δυνατότητα στον μαθητή να διαβάζει ευκολότερα, αλλά και να εμπεδώνει αυτό που διαβάζει. Σε ένα φιλικό και ξεκούραστο περιβάλλον, με τη βοήθεια των εξελιγμένων τεχνολογιών, εικονιδίων, διαγραμμάτων, επαναληπτικών εργαλείων, ο μαθητής αντιμετωπίζει πλέον το διάβασμά του σαν εκπαιδευτικό παιχνίδι, που του προσφέρει ένα ολοκληρωμένο, γρήγορο και ξεκούραστο διάβασμα.


Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 21 Απρίλιος 2018, 9:41 πμ